Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

geodet specialista/geodetka specialistka

Description

Code

2165.4

Description

Geodeti specialisté stanovují prostřednictvím specializovaného vybavení vzdálenosti a polohy bodů na staveništích pro stavební účely. Za účelem vytvoření architektonických výkresů a stavebních projektů používají měření specifických aspektů stavenišť, jako je elektrická energie, měření vzdáleností a objem kovových konstrukcí.

Alternativní označení

geodetka specialistka

zeměměřička

zeměměřič

geodet specialista

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences