Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

konstruktér motorů/konstruktérka motorů

Description

Code

2144.1.5

Description

Konstruktéři motorů provádějí technickoinženýrské práce při navrhování mechanických zařízení, jako jsou stroje a všechny typy motorů. Dohlížejí také na jejich montáž a údržbu.

Alternativní označení

konstruktér motorů

konstruktérka motorů

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: