Skip to main content

Show filters

Hide filters

obsluha kontejnerového jeřábu

Description

Code

8343.2

Description

Obsluha kontejnerového jeřábu obsluhuje elektricky poháněné jeřáby vybavené výložníky, na nichž jsou uloženy zdvihací zařízení pro nakládku nebo vykládku nákladu kontejneru. Přesouvá věže na místo vedle plavidla a snižuje výložníky nad palubou nebo při uchopení plavidla. Zvedá a přemisťuje kontejner podél výložníku a umisťuje jej do doku, na palubu plavidla nebo do nákladního prostoru.

Alternativní označení

jeřábnice pro kontejnerové jeřáby

jeřábník pro kontejnerové jeřáby

obsluha jeřábu v docích

obsluha lodního jeřábu

obsluha přístavního jeřábu

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: