Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

počítačový výzkumný pracovník/počítačová výzkumná pracovnice

Description

Code

2511.1

Description

Počítačoví výzkumní pracovníci provádějí výzkum v oblasti výpočetní a informační vědy se zaměřením na lepší poznání a pochopení základních aspektů ICT. Vypracovávají zprávy a návrhy v oblasti výzkumu. Počítačoví výzkumní pracovníci rovněž navrhují nové přístupy k výpočetní technologii, hledají inovativní způsoby využití stávajících technologií a studií a řeší složité problémy v oblasti výpočetní techniky.

Scope note

Includes people performing in-house research activities. Excludes people performing outsource research activities.

Alternativní označení

IT výzkumný pracovník

počítačová výzkumná pracovnice

počítačový vědec

IT výzkumná pracovnice

výzkumný pracovník pro ICT

počítačová vědkyně

počítačový výzkumný pracovník

výzkumná pracovnice pro ICT

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences