Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

zprostředkovatel nakládání s odpady/zprostředkovatelka nakládání s odpady

Description

Code

3324.1.2

Description

Zprostředkovatelé nakládání s odpady působí jako prostředníci mezi klienty a odvětvím nakládání s odpady. Zajišťují, aby odpad odebíral od zákazníka specializovaný pracovník a přepravoval jej do zařízení na nakládání s odpady, kde je zpracován.

Alternativní označení

obchodník s odpady

zprostředkovatel nakládání s odpady

obchodnice s odpady

zprostředkovatelka nakládání s odpady

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: