Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik ochrany životního prostředí/technička ochrany životního prostředí

Description

Code

2133.15

Description

Technici ochrany životního prostředí zkoumají zdroje znečištění a pomáhají při vývoji plánů prevence znečištění a ochrany životního prostředí. Odebírají vzorky půdy, vody nebo jiných materiálů a provádějí zkoušky s cílem analyzovat úroveň znečištění a identifikovat jeho zdroj.

Alternativní označení

technička ochrany životního prostředí

technik ochrany životního prostředí

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences