Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

bezpečnostní manažer/bezpečnostní manažerka

Description

Code

1219.1.2

Description

Bezpečnostní manažeři zajišťují bezpečnost osob, jako jsou zákazníci a zaměstnanci, a majetku společnosti, ať už se jedná o investiční, či movitý majetek, stroje, vozidla nebo nemovitosti. Zajišťují bezpečnost tím, že prosazují bezpečnostní politiky, sledují různé události, zavádějí bezpečnostní protokoly, vytvářejí postupy reakce na mimořádné události, provádějí bezpečnostní hodnocení a dohlížejí na bezpečnostní zaměstnance.
 

Alternativní označení

bezpečnostní manažerka

bezpečnostní manažer

manažer bezpečnostních systémů

manažerka bezpečnostních systémů

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences