Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

mořský biolog/mořská bioložka

Description

Code

2131.4.9

Description

Mořští biologové zkoumají živé mořské organismy a ekosystémy a jejich vzájemné působení pod vodou. Zkoumají fyziologii a vzájemné působení organismů, jejich interakci se stanovišti, vývoj mořských druhů a úlohu životního prostředí v jejich adaptaci. Mořští biologové rovněž provádějí vědecké experimenty za kontrolovaných podmínek, aby těmto procesů porozuměli. Rovněž se zaměřují na dopady lidských činností na život v oceánech a mořích.

Alternativní označení

mořský zoolog

výzkumník mořské biologie

mořský ekolog

mořská ekoložka

mořská bioložka

mořský ekoložka

mořský bioložka

výzkumník v mořské biologii

mořský botanička

mořský botanik

mořská botanička

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: