Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

korektor textu před zveřejněním/korektorka textu před zveřejněním

Description

Code

4413.1

Description

Korektoři textu posuzují kopie konečných produktů, jako jsou knihy, noviny a časopisy. Opravují gramatické, typografické a pravopisné chyby, aby byla zajištěna kvalita tištěného produktu.

Alternativní označení

korektor textu před zveřejněním

korektorka textu před zveřejněním

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: