Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rekreační terapeut/rekreační terapeutka

Description

Code

2269.9

Description

Rekreační terapeuti nabízejí léčbu osobám, které mají poruchy chování nebo onemocnění související s chováním. Používají techniky a zákroky, například prostřednictvím umění, hudby, zvířat a tance, jejichž cílem je podporovat, udržovat a obnovovat vývoj a zdraví pacienta.

Alternativní označení

rekreační terapeut

psychomotorický terapeut

rekreační terapeutka

psychomotorická terapeutka

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences