Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

výrobce dechových hudebních nástrojů/výrobkyně dechových hudebních nástrojů

Description

Code

7312.7

Description

Výrobci dechových hudebních nástrojů vytvářejí a montují části pro výrobu dechových nástrojů podle konkrétních pokynů a schémat. Měří a řežou trubici pro rezonátor, montují části, jako jsou příčky, šoupátka, ventily, písty, části hlav a nátrubky, zkouší a kontrolují hotový nástroj.

Alternativní označení

výrobkyně dechových hudebních nástrojů

výrobce dechových hudebních nástrojů

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: