Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učitel moderních jazyků na střední škole/učitelka moderních jazyků na střední škole

Description

Code

2330.1.12

Description

Učitelé moderních jazyků na střední škole poskytují vzdělání studentům, obvykle dětem a mladým dospělým na středních školách. Obvykle se jedná o odborné učitele, kteří se specializují ve svém oboru, moderních jazycích, a vyučují je. Připravují učební plány a materiály, sledují pokrok studentů, v případě potřeby jim individuálně pomáhají a hodnotí jejich znalosti a výsledky v předmětu moderní jazyky prostřednictvím úkolů, testů a zkoušek.

Alternativní označení

středoškolský učitel moderních jazyků

učitel moderních jazyků

středoškolská profesorka moderních jazyků

učitelka moderních jazyků na střední škole

učitel moderních jazyků na střední škole

středoškolský profesor moderních jazyků

učitelka moderních jazyků

středoškolská učitelka moderních jazyků

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences