Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

provozní elektrikář železniční dopravy/provozní elektrikářka železniční dopravy

Description

Code

7412.11

Description

Provozní elektrikáři železniční dopravy provádějí instalaci, údržbu a opravy elektrických a elektronických systémů v železničních vozidlech, jako jsou klimatizační systémy, světelné zdroje, systémy vytápění, elektrické vedení atd. Používají diagnostická testovací zařízení pro kontrolu vozidel a zjišťování závad. K provedení oprav používají ruční nářadí a specializované elektrické nástroje a stroje.

Alternativní označení

provozní elektrikářka železniční dopravy

provozní elektrikář železniční dopravy

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: