Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

referent veřejné správy/referentka veřejné správy

Description

Code

2422.1

Description

Referenti veřejné správy vykonávají správní funkce v organizacích občanské společnosti a vládních resortech. Zajišťují vedení záznamů, provádějí šetření a poskytují informace veřejnosti buď osobně, nebo prostřednictvím e-mailů nebo telefonních hovorů. Podporují vedoucí pracovníky a zajišťují plynulý vnitřní tok informací.

Alternativní označení

referentka veřejné správy

referent veřejné správy

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: