Skip to main content

Show filters

Hide filters

vyvážet odpad z veřejných odpadkových košů

Description

Description

Vyprazdňovat kontejnery umístěné na veřejných místech používané ke shromažďování odpadu, který není klasifikován jako nebezpečný, a přepravovat odpad do zařízení na zpracování a likvidaci odpadu.