Skip to main content

Show filters

Hide filters

vytvářet animované příběhy

Description

Description

Vyvíjet animované narativní sekvence a linky příběhu, používat počítačový software a techniky ručního kreslení.