Skip to main content

Show filters

Hide filters

měřit nutriční zdravotní stav pacientů

Description

Description

Přezkoumat klinické informace pacienta získané prostřednictvím lékařského doporučení, laboratorních zpráv a zdravotních záznamů, vést konzultace s pacientem s cílem získat relevantní informace a posoudit jeho nutriční stav.