Skip to main content

Show filters

Hide filters

jednat v souladu s etickým kodexem chování

Description

Description

Vykonávat činnosti na pracovišti v souladu s přijatými zásadami správného a nesprávného jednání, včetně spravedlnosti, transparentnosti a nestrannosti v pracovních postupech a v chování vůči ostatním.