Skip to main content

Show filters

Hide filters

provádět ekologické průzkumy

Description

Description

Provádět průzkumy za účelem shromažďování informací pro analýzu a řízení environmentálních rizik v rámci organizace nebo v širších souvislostech.

Alternativní označení

provádět environmentální průzkumy