Skip to main content

Show filters

Hide filters

spolupracovat s osobou odpovědnou za zajištění jakosti

Description

Description

Úzce spolupracovat s příslušnou osobou odpovědnou za zajištění kvality nebo klasifikace.

Vztahy