Skip to main content

Show filters

Hide filters

13890
Dovednosti

Pilíř dovedností klasifikace ESCO rozlišuje mezi 1) dovednostními/kompetenčními pojmy a 2) znalostními pojmy s tím, že uvádí druh dovednosti. Nerozlišuje však nijak mezi dovednostmi a kompetencemi. Každý z těchto pojmů se skládá z jednoho preferovaného termínu a několika nepreferovaných termínů v každém z 27 jazyků ESCO. Dále obsahuje vysvětlení v podobě popisu.  

Pilíř dovedností/kompetencí ESCO obsahuje 13 485 pojmů v hierarchické struktuře, která zahrnuje čtyři dílčí klasifikace. Jednotlivé dílčí klasifikace se zaměřují na různé druhy pojmů týkajících se znalostí a dovedností/kompetencí:     

  • znalosti       
  • dovednosti       
  • postoje & hodnoty     

jazykové znalosti a dovednosti   Kromě této struktury jsou k dispozici i podskupiny dovedností, v nichž lze vyhledávat na základě:      

  • průřezové hierarchie dovedností     
  • souboru jazyků     
  • souboru digitálních dovedností    

Hierarchie dovedností ESCO je neustále zdokonalována. Svůj názor na kvalitu uváděných dovedností a jejich skupin můžete vyjádřit prostřednictvím naší kontaktní stránky.      

Upozornění o ochraně autorských práv: Hierarchie dovedností klasifikace ESCO je částečně založena na prvcích stávající klasifikace O*NET a kanadského glosáře dovedností a znalostí. Více informací naleznete     zde.          

O*NET OnLine provozuje ministerstvo práce USA, odbor pro zaměstnanost a odbornou přípravu (USDOL/ETA). Používá se na základě licence CC BY 4.0 license. O*NET® je ochranná známka USDOL/ETA.

The Skills and Knowledge Checklist provozuje kanadská vláda. Ta v současné době vypracovává rámce a produkty pro lepší vymezení a popis kompetencí, jejichž prvním veřejně dostupným výsledkem je Skills and Competencies Taxonomy.