Skip to main content

Show filters

Hide filters

dovednosti a kompetence v oblasti myšlení

Description

Description

Dovednosti a kompetence týkající se schopnosti používat mentální procesy shromažďování, konceptualizace, analýzy, syntézy a/nebo vyhodnocování informací získaných z pozorování, zkušeností, úvah, dedukce nebo komunikace. Zahrnují schopnost vyhodnocovat a využívat různé informace k plánování činností, dosahování cílů, řešení problémů, vyřizování záležitostí a provádění složitých úkolů obvyklými i neobvyklými způsoby.

URI konceptu

Status

obsolete