Skip to main content

Show filters

Hide filters

důvěrnost informací

Description

Description

Mechanismy a předpisy, které umožňují selektivní kontrolu přístupu a zaručují, že přístup k údajům mají pouze oprávněné strany (osoby, procesy, systémy a zařízení), způsob, jak zajistit soulad s předpisy pro důvěrné informace a vyvarovat se rizika jejich nedodržení.

Alternativní označení

důvěrnost informace

kontrola přístupu k datům

ochrana osobních údajů spotřebitelů

důvěrnost dat

kontrola přístupu k informacím

Vztahy