Skip to main content

Show filters

Hide filters

obecné letecké bezpečnostní předpisy

Description

Description

Soubor právních předpisů a nařízení, které se vztahují na oblast civilního letectví na regionální, vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni. Rozumět předpisům zaměřeným na nepřetržitou ochranu občanů v civilním letectví; zajistit, aby provozovatelé, občané a organizace jednali v souladu s těmito předpisy.

Vztahy