Skip to main content

Show filters

Hide filters

řešit nebezpečné situace v rizikových oblastech

Description

Description

Posuzovat možná rizika spojená s vojenskými nebo humanitárními misemi v rizikových oblastech, jako jsou bojové oblasti, oblasti zasažené přírodními katastrofami nebo oblasti vystavené politickému tlaku.