Skip to main content

Show filters

Hide filters

vytvářet koncepce úspory energie

Description

Description

Využívat současné výsledky výzkumu a spolupracovat s odborníky s cílem optimalizovat nebo rozvíjet koncepce, vybavení a výrobní procesy, které vyžadují nižší množství energie, jako jsou nové izolační postupy a materiály.