Skip to main content

Show filters

Hide filters

aplikovat politiku úvěrového rizika

Description

Description

Provádět firemní předpisy a postupy v procesu řízení úvěrového rizika. Trvale udržovat úvěrové riziko firmy na zvládnutelné úrovni a přijímat opatření proti selhání úvěrového rizika.