Skip to main content

Show filters

Hide filters

dodržovat při úklidu zásady osobní hygieny

Description

Description

Při provádění úklidových činností dbát na dodržování čistoty a upravenosti zevnějšku a nošení ochranného vybavení, jak vyžadují postupy pro bezpečnost a ochranu zdraví v rámci daného úkolu nebo organizace.