Skip to main content

Show filters

Hide filters

řešit problémy

Description

Description

Řešit problémy, které vznikají při plánování, stanovování priorit, organizaci, řízení/usnadňování činnosti a hodnocení výkonů. Využívat systematické postupy shromažďování, analýzy a syntézy informací k hodnocení stávající praxe a vytváření nových poznatků vyplývajících z této praxe.

Vztahy