Skip to main content

Show filters

Hide filters

používat CAD nástroje na podrážky

Description

Description

Digitalizace a skenování ševcovských kopyt. Pracovat se soubory v různých systémech CAD. Vytvářet 3D modely podrážek a 2D počítačem podporované návrhy. Odstupňovat a získat požadované sady velikostí. Připravit technické specifikace pro výrobu. Vytvořit 2D a 3D počítačem podporované technické návrhy a technické výkresy forem na vulkanizované a injektované podrážky. Exportovat soubory virtuálních modelů do 3D tiskárny, CAM nebo CNC systémy.