Skip to main content

Show filters

Hide filters

řídit se harmonogramem zásobování vodou

Description

Description

Přizpůsobit činnosti v oblasti distribuce a zásobování vodou pro zavlažovací účely a použití v obytných budovách a zařízeních, aby bylo zajištěno správné načasování a dodržení harmonogramu.