Skip to main content

Show filters

Hide filters

zajistit soulad s legislativou v oblasti životního prostředí

Description

Description

Kontrolovat činnosti a plnit úkoly, které zajišťují dodržování norem v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelnosti, a upravit činnosti v případě změn právních předpisů v oblasti životního prostředí. Zajistit, aby tyto procesy byly v souladu s předpisy v oblasti životního prostředí a osvědčenými postupy.

Vztahy