Skip to main content

Show filters

Hide filters

řádné balení nebezpečného zboží

Description

Description

Znalost, že balení pro různé typy nebezpečného zboží (jiné než pro omezená a vyjímaná množství) musí být navrženo a vyrobeno podle norem a specifikací OSN a musí projít praktickými zkouškami souvisejícími s dopravou, jako je pád, skladování na hromadě a vystavení tlaku. Musí rovněž splňovat potřeby materiálů, které obaluje. Balení musí být certifikováno příslušným orgánem.

Alternativní označení

řádné balení nebezpečných materiálů