Skip to main content

Show filters

Hide filters

modelovat výkonovou elektroniku

Description

Description

Modelovat a simulovat výkonové elektronické systémy, výrobky a součásti pomocí softwaru pro technický design. Posuzovat životaschopnost výrobku a zkoumat fyzikální parametry s cílem zajistit úspěšný výrobní proces.