Skip to main content

Show filters

Hide filters

poskytovat profesionální péči v ošetřovatelství

Description

Description

Poskytovat profesionální péči odpovídající potřebám jednotlivců, rodin a skupin v oblasti zdraví a ošetřovatelské péče s ohledem na vědecký vývoj, jakož i na požadavky na kvalitu a bezpečnost stanovené v souladu s právními předpisy / nařízeními upravujícími profesní chování.