Skip to main content

Show filters

Hide filters

předpovídat ceny energie

Description

Description

Analyzovat trh s energií a vnější faktory, které mohou ovlivnit vývoj na trhu s energií, aby bylo možné předvídat vývoj cen za energii a spotřebu energie.