Skip to main content

Show filters

Hide filters

používat techniky pro zpracování údajů

Description

Description

Shromažďovat, zpracovávat a analyzovat příslušné údaje a informace, řádně uchovávat a aktualizovat údaje a vyjadřovat číselné údaje a data pomocí grafů a statistických diagramů.

Alternativní označení

používat techniky pro zpracování dat