Skip to main content

Show filters

Hide filters

polohovat vozidla pro účely servisu a oprav

Description

Description

Umísťovat vozidla do správné polohy (např. na pneumatický zvedák) za účelem provedení oprav a údržby. Řídit se bezpečnostními postupy.