Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovat strategii zadávání zakázek

Description

Description

Navrhnout strategii zadávání zakázek a určit nejvhodnější a nejúčinnější postup s cílem dosáhnout cílů organizace a zajistit skutečnou hospodářskou soutěž. Definovat jednotlivé prvky, např. funkce, rozsah a trvání postupu, rozdělení do položek, způsoby a nástroje pro elektronické podání, druhy smluv a ustanovení týkajících se plnění smlouvy.