Skip to main content

Show filters

Hide filters

kontrolovat letovou způsobilost letadla

Description

Description

Kontrolovat letadla, letadlové celky a zařízení pro letectví s cílem zajistit, aby byly v souladu se specifikacemi návrhu a normami letové způsobilosti po významných opravách nebo změnách. Schválit nebo zamítnout vydání osvědčení letové způsobilosti.