Skip to main content

Show filters

Hide filters

informovat klienty o výhodách zdravého životního stylu

Description

Description

Poskytovat přesné informace o úloze fyzické aktivity a podněcovat cvičící, kteří cvičí v rámci kontrolovaných zdravotních podmínek, aby přijali zdravý způsob života a udržovali ho. Informovat klienty o zásadách výživy a řízení hmotnosti.