Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

komunikovat se zainteresovanými osobami

Description

Description

Usnadňovat komunikaci mezi organizacemi a zúčastněnými třetími stranami, jako jsou dodavatelé, distributoři, akcionáři a další zúčastněné strany, s cílem informovat je o organizaci a jejích cílech.

Alternativní označení

komunikovat se zainteresovanou osobou

komunikovat se zainteresovanými subjekty

komunikovat se zúčastněnými osobami

komunikovat se zúčastněnými subjekty

komunikovat s poskytovateli podpůrných služeb pro podniky