Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

komunikovat se zainteresovanými osobami

Description

Description

Usnadňovat komunikaci mezi organizacemi a zúčastněnými třetími stranami, jako jsou dodavatelé, distributoři, akcionáři a další zúčastněné strany, s cílem informovat je o organizaci a jejích cílech.

Alternativní označení

komunikovat se zainteresovanou osobou

komunikovat se zainteresovanými subjekty

komunikovat se zúčastněnými osobami

komunikovat se zúčastněnými subjekty

komunikovat s poskytovateli podpůrných služeb pro podniky