Skip to main content

Show filters

Hide filters

připravovat zprávy s analýzou nákladů a výnosů

Description

Description

Připravovat, sestavovat a sdělovat zprávy o analýze nákladů v souvislosti s navrhovanými a rozpočtovými plány společnosti. Analyzovat finanční nebo sociální náklady a přínosy projektu nebo investice předem za dané období.

Vztahy