Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

provádět posouzení rizik u uměleckých děl

Description

Description

Určovat rizikové faktory pro sbírku umění a zmírňovat je. Rizikové faktory pro umělecká díla zahrnují vandalismus, krádeže, škůdce, mimořádné události a přírodní katastrofy. Vypracovat a provádět strategie k minimalizaci těchto rizik.