Skip to main content

Show filters

Hide filters

snižovat dopady výroby obuvi na životní prostředí

Description

Description

Posoudit dopad výroby obuvi na životní prostředí a minimalizovat rizika pro životní prostředí. Omezit pracovní postupy poškozující životní prostředí v různých fázích výroby obuvi.

Vztahy