Skip to main content

Show filters

Hide filters

dodržovat plán

Description

Description

Pracovat a dokončovat úkoly dle plánu, vykonávat nezbytné pracovní činnosti k úspěšnému dokončení úkolu v rámci přiděleného časového rámce.