Skip to main content

Show filters

Hide filters

mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Description

Description

Soubor účetních standardů a pravidel zaměřených na společnosti kótované na burze cenných papírů, které jsou povinny zveřejňovat a oznamovat své finanční výkazy.