Skip to main content

Show filters

Hide filters

likvidovat odpady, jež nebyly klasifikovány jako nebezpečné

Description

Description

Likvidovat odpadní materiály, které nepředstavují riziko pro zdraví a bezpečnost způsobem, který je v souladu s postupy recyklace a nakládání s odpady.

Vztahy