Skip to main content

Show filters

Hide filters

uplatňovat systémové designérské myšlení

Description

Description

Uplatňovat proces kombinace metod systémového myšlení s designem zaměřeným na člověka s cílem vyřešit složité společenské výzvy, a to inovativním a udržitelným způsobem. Nejčastěji se uplatňuje při postupech sociální inovace, které jsou zaměřeny méně na návrh samostatných výrobků a služeb a více na návrh komplexních systémů služeb, organizací nebo politik, které přináší přidanou hodnotu pro společnost jako celek.