Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

provozovat přepravní soustavu

Description

Description

Provozovat systémy, které zajišťují přenos zemního plynu a plynných paliv z plynových výrobních zařízení do plynárenských distribučních zařízení prostřednictvím potrubí, zajistit bezpečnost provozu a dodržovat harmonogramy a předpisy.